1/1
Jewel Lyretail Anthias - (Pseudanthias squamipinnis)
The Lyretail Anthias is also known as the lyretail coralfish, lyretail anthias, scalefin anthia, or most commonly the Sea Goldie.

The Lyretail Anthias is also known as the lyretail coralfish, lyretail anthias, scalefin anthia, or most commonly the Sea Goldie.

Copyright Nick Hobgood